Công văn số 2879/TB-BQL – Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 2879/TB-BQL

Ngày ban hành: 14/06/2023

Trích yếu: Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng