Công văn số 2550/UBND-TL – Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ngày 18/10/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 2550/UBND-TL – Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Xem chi tiết văn bản tại đây.