Công văn số 21/BQL-QLLĐ – VB gửi Công ty TNHH Điện tử Deren (Việt Nam) báo cáo, làm rõ các thông tin kiến nghị của người lao động

Ký hiệu: 21/BQL-QLLĐ

Ngày ban hành: 03/01/2024

Trích yếu: VB gửi Công ty TNHH Điện tử Deren (Việt Nam) báo cáo, làm rõ các thông tin kiến nghị của người lao động

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng