Công văn số 1963/QĐ-BQL – về việc nâng bậc lương cán bộ, công chức năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 1963/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 28/04/2023

Trích yếu: về việc nâng bậc lương cán bộ, công chức năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng