Công văn số 1779/BQL-QHXD – Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm Dịch vụ hậu cần cảng tại phường Tràng Cát, quận Hải An

Ngày 20/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1779/BQL-QHXD – Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm Dịch vụ hậu cần cảng tại phường Tràng Cát, quận Hải An. Xem chi tiết văn bản tại đây.