Công văn số 1458/BQL-QHXD – Đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao cấp trên địa bàn thành phố

Số ký hiệu: 1458/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 05/04/2023

Trích yếu: Đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao cấp trên địa bàn thành phố.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng