Văn bản gửi doanh nghiệp thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Ký hiệu: Số/KH: 2349/BQL-LĐ (số đến: 581)

Ngày ban hành: 30/05/2024

Trích yếu: Văn bản gửi doanh nghiệp thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng