Mời tham gia Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư tại Áo và Đức

Mời tham gia Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư tại Áo và Đức

Ký hiệu: Số/KH: 930/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 06/03/2024

Trích yếu: Mời tham gia Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư tại Áo và Đức

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng