Kế hoạch số 271/KH-UBND – Triển khai ngày chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023

Số ký hiệu: Kế hoạch số 271/KH-UBND

Ngày ban hành: 9/10/2023

Trích yếu: Triển khai ngày chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng