Sự Kiện Nổi Bật

Công văn số 3502/BQL-QLDN về việc tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện Đề án cắt giảm, di chuyển, tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trân trọng đề nghị các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ chính quyền và nhân dân huyện Cát Hải tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện Đề án…

Đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.

Ngày 04/8/2021, đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng (BQL) về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần…

Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc tham gia “Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2021”, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo tới các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và tất cả các doannh nghiệp trong các…