Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 1567/QĐ-BQL Công bố công khai quyết toán ngân sách quý 1 năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 14/4/2021 Xem Tải về
2 1434/BQL-QLDN V/v chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 7/4/2021 Xem Tải về
3 566/BQL-VP V/v trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 8/2/2021 Xem Tải về
4 325/BQL-VP V/v trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 25/1/2021 Xem Tải về
5 567/QĐ-BQL Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Quả lý Khu kinh tế Hải Phòng 8/2/2021 Xem Tải về
6 534/QĐ-BQL Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 5/2/2021 Xem Tải về
7 87/TB-BQL Thông báo về việc báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 8/1/2021 Xem Tải về
8 4903/KH-BQL Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 23/11/2020 Xem Tải về
9 240/KH-UBND Kế hoạch triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 của thành phố Hải Phòng 2/10/2020 Xem Tải về
10 4217/QĐ-BQL Công bố công khai dự toán và quyết toán ngân sách quý 3 năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 8/10/2020 Xem Tải về
11 4183/VP-BQL Đẩy mạnh, triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 7/10/2020 Xem Tải về
12 3823/QĐ-BQL Quyết định Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 17/9/2020 Xem Tải về
13 3470/TB-BQL Thông báo v/v thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền 25/8/2020 Xem Tải về
14 3399/TB-BQL Thông báo về việc báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2020 20/8/2020 Xem Tải về
15 3329/BQL-LĐ Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 14/8/2020 Xem Tải về
16 3318/TB-BQL Thông báo về việc treo cờ rủ và tạm dừng một số hoạt động trong ngày Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 14/8/2020 Xem Tải về
17 3150/BQL-QHXD Văn bản v/v phòng chống áp thấp nhiệt đới 3/8/2020 Xem Tải về
18 3101/BQL-LĐ Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid - 19 trong tình hình mới 29/7/2020 Xem Tải về
19 3044/BQL-LĐ Văn bản v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 27/7/2020 Xem Tải về
20 3038/BQL-LĐ Văn bản v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 26/7/2020 Xem Tải về
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ