Văn bản số 2940/BQL-VP – Xem xét, thanh toán kinh phí cho cá nhân khi thanh toán trực tuyến bằng ví điện tử và phí bưu chính công ích khi nhận kết quả TTHC

Ngày 19/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2940/BQL-VP  về Xem xét, thanh toán kinh phí cho cá nhân khi thanh toán trực tuyến bằng ví điện tử và phí bưu chính công ích khi nhận kết quả TTHC. Xem chi tiết văn bản tại đây.