Kế hoạch số 86/KH-BQL – Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2024

Ký hiệu: 86/KH-BQL

Ngày ban hành: 08/01/2024

Trích yếu: Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng