Kế hoạch số 25/KH-BQL- Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố

Ký hiệu: 25/KH-BQL

Ngày ban hành: 25/12/2023

Trích yếu: Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng