Công văn số 998/BQL-QHXD – Thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam

Số ký hiệu: 998/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 13/03/2023

Trích yếu: Thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam .

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng