Công văn số 914/BQL-QLĐT – Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư gửi Công ty Cổ phần đầu tư Xuân Cầu – Lạch Huyện

Số ký hiệu: 914/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 08/03/2023

Trích yếu: Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư gửi Công ty Cổ phần đầu tư Xuân Cầu – Lạch Huyện

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng