Công văn số 895/BQL-QLĐT – Đề xuất Dự án đầu tư nhà ở xã hội (Giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Số ký hiệu: 895/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 07/03/2023

Trích yếu: Đề xuất Dự án đầu tư nhà ở xã hội (Giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng