Công văn số 697/BQL-QHXD – Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi Công ty TNHH Điện tử Tongwei Việt Nam

Số ký hiệu: 697/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 24/02/2023

Trích yếu: Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi Công ty TNHH Điện tử Tongwei Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng