Công văn số 5596/BQL-LĐ – Triển khai Phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái”, giai đoạn 2023-2027

Ký hiệu: 5596/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 20/11/2023

Trích yếu: Triển khai Phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái”, giai đoạn 2023-2027

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng