Công văn số 554/BQL-QLĐ – Tham dự Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 32 (VIETNAM EXPO 2023)

Ngày 16/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 554/BQL-QLĐ – Ttham dự Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 32 (VIETNAM EXPO 2023). Xem đầy đủ nội dung văn bản tại đây.