Công văn số 516/BQL-QHXD – Thi công công trình tạm và thi công, thí nghiệm cọc thử phục vụ thi công dự án xây dựng Nhà  máy mới sản xuất màng bọc trong tấm pin quang điện tại Lô CN7.2B, KCN Deep C

Số ký hiệu: 516/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 14/02/2023

Trích yếu: Thi công công trình tạm và thi công, thí nghiệm cọc thử phục vụ thi công dự án xây dựng Nhà  máy mới sản xuất màng bọc trong tấm pin quang điện tại Lô CN7.2B, KCN Deep C.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng