Công văn số 5084/BQL-QLĐT về việc đăng ký ngành nghề cho thuê nhà xưởng của Công ty TNHH PhiHong Việt Nam

Ký hiệu: Công văn số 5084/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 18/10/2023

Trích yếu: về việc đăng ký ngành nghề cho thuê nhà xưởng của Công ty TNHH PhiHong Việt Nam

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng