Công văn số 5075/BQL-QLĐT về việc đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 5075/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 17/10/2023

Trích yếu: về việc đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng