Công văn số 5074/BQL-QLĐT về việc thực hiện Dự án và chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại P. Đông Hải 2, Q. Hải An

Ký hiệu: Công văn số 5074/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 17/10/2023

Trích yếu: về việc thực hiện Dự án và chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại P. Đông Hải 2, Q. Hải An

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng