Công văn số 5020/BQL-QHXD về việc thi công công trình tạm và cọc thử phục vụ thi công Dự án “Gia công, sản xuất thiết bị điện thoại di động TINNO”

Ký hiệu: Công văn số 5020/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 13/10/2023

Trích yếu: về việc thi công công trình tạm và cọc thử phục vụ thi công Dự án “Gia công, sản xuất thiết bị điện thoại di động TINNO”

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng