Công văn số 4827/BQL-QHXD về việc xem xét, cho ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch cấp trên của dự án đề xuất đầu tư tại Lô CN4.1 – KCN Đình Vũ giai đoạn 2

Ký hiệu: Công văn số 4827/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 2/10/2023

Trích yếu: về việc xem xét, cho ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch cấp trên của dự án đề xuất đầu tư tại Lô CN4.1 – KCN Đình Vũ giai đoạn 2

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng