Công văn số 4712/TB-BQL – Kế hoạch Duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI)

Ký hiệu: Công văn số 4712/KH-BQL

Ngày ban hành: 21/09/2023

Trích yếu: Công văn số 4712/TB-BQL – Kế hoạch Duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng