Công văn số 4521/BQL-QLĐT – Đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Số ký hiệu: 4521/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 13/09/2023

Trích yếu: Đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng