Công văn số 4433/BQL-QHXD về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng các công trình có sử dụng cần trục tháp

Ký hiệu: Công văn số 4433/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 7/9/2023

Trích yếu: về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng các công trình có sử dụng cần trục tháp

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng