Công văn số 4414/BQL-QHXD – Hướng dẫn thủ tục lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của Công ty TNHH Tesa Site Hải Phòng tại lô đất CN2A Khu công nghiệp Deep C2B

Số ký hiệu: 4414/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 07/09/2023

Trích yếu: Hướng dẫn thủ tục lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của Công ty TNHH Tesa Site Hải Phòng tại lô đất CN2A Khu công nghiệp Deep C2B.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng