Công văn số 4074/BQL-QHXD – Thi công các hạng mục tạm, san lấp mặt bằng và ép cọc thí nghiệm của Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới HMT (Hải Phòng)

Số ký hiệu: 4074/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 21/08/2023

Trích yếu: Thi công các hạng mục tạm, san lấp mặt bằng và ép cọc thí nghiệm của Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới HMT (Hải Phòng).

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng