Công văn số 3935/BQL-QHXD – Thi công một số công trình tạm và thi công cọc thí nghiệm gửi Công ty TNHH Việt Nam Oasis

Số ký hiệu: 3935/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 10/08/2023

Trích yếu: Thi công một số công trình tạm và thi công cọc thí nghiệm gửi Công ty TNHH Việt Nam Oasis.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng