Công văn số 374/KH-BQL – Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 06/02/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 374/KH-BQL về việc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem đầy đủ nội dung văn bản tại đây.