Công văn số 3691/BQL-QHXD – Ý kiến vị trí trạm tăng áp cấp nước phục vụ cho công tác PCCC Khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng

Số ký hiệu: 3691/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 27/07/2023

Trích yếu: Ý kiến vị trí trạm tăng áp cấp nước phục vụ cho công tác PCCC Khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng