Công văn số 3687/BQL-QHXD – Hướng dẫn thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy V3 (giai đoạn 3) thuộc Dự án nhà máy LG Innotek Việt Nam, Hải Phòng

Số ký hiệu: 3687/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 27/07/2023

Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy V3 (giai đoạn 3) thuộc Dự án nhà máy LG Innotek Việt Nam, Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng