Công văn số 3112/BQL-QHXD về việc thi công tường rào, cổng gắn liền nhà bảo vệ của Công ty TNHH Bao Bì Cửu Long (Hải Phòng)

Ký hiệu: Công văn số 3112/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 26/6/2023

Trích yếu: về việc thi công tường rào, cổng gắn liền nhà bảo vệ của Công ty TNHH Bao Bì Cửu Long (Hải Phòng)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng