Công văn số 2893/BQL-QLĐT -Thực hiện Dự án đầu tư hệ thống kho bãi và dịch vụ hậu cần, phụ trợ sau cảng của công ty CP Đức Bình Đình Vũ tại khu bến Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An

Số ký hiệu: 2893/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 16/06/2023

Trích yếu: Thực hiện Dự án đầu tư hệ thống kho bãi và dịch vụ hậu cần, phụ trợ sau cảng của công ty CP Đức Bình Đình Vũ tại khu bến Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng