Công văn số 2758/BQL-QHXD về việc đánh giá tiến độ thực hiện và quy hoạch Dự án sản xuất màng bọc trong tấm pin quang điện thuộc KCN Deep C 2A, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 2758/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 08/6/2023

Trích yếu: về việc đánh giá tiến độ thực hiện và quy hoạch Dự án sản xuất màng bọc trong tấm pin quang điện thuộc KCN Deep C 2A, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng