Công văn số 2532/BQL-QLDN – Dự án “xây dựng khai thác nhà máy sửa chữa tàu biển và bến cảng và khai thác hàng tổng hợp Phú Thành”

Số ký hiệu: 2532/BQL-QLDN

Ngày ban hành: 30/05/2023

Trích yếu: Dự án “xây dựng khai thác nhà máy sửa chữa tàu biển và bến cảng và khai thác hàng tổng hợp Phú Thành”.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng