Công văn số 229/KH/UBND – Duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) thành phố Hải Phòng năm 2023

Số ký hiệu: 229/KH/UBND

Ngày ban hành: 31/08/2023

Trích yếu: Duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) thành phố Hải Phòng năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng