Công văn số 2117/BQL-QHXD – Thi công công trình tạm và ép cọc thử dự án Công ty TNHH SL Electronics Việt Nam – Giai đoạn 2

Số ký hiệu: 2117/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 09/05/2023

Trích yếu: Thi công công trình tạm và ép cọc thử dự án Công ty TNHH SL Electronics Việt Nam – Giai đoạn 2.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

.