Công văn số 1897/BQL-QHXD – Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân viên công ty TNHH Pegatron Việt Nam

Số ký hiệu: 1897/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 25/04/2023

Trích yếu: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân viên công ty TNHH Pegatron Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng