Công văn số 1041/BQL-QHXD – Phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ tại các xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng

Ngày 15/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1041/BQL-QHXD về việc Về việc phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ tại các xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng. Xem chi tiết văn bản tại đây.