Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án nẹp nhựa PVC” Đ/c: Nhà xưởng số 3 (Thuê lại của Công ty TNHH Ô tô Huazhong Việt Nam) Lô L1.1-L1.4 và L1.27- L1.30, KCN Đồ Sơn Hải Phòng, P. Ngọc Xuyên, Q. Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án nẹp nhựa PVC”
Đ/c: Nhà xưởng số 3 (Thuê lại của Công ty TNHH Ô tô Huazhong Việt Nam) Lô L1.1-L1.4 và L1.27- L1.30, KCN Đồ Sơn Hải Phòng, P. Ngọc Xuyên, Q. Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam