Công văn số 82/BQL-QHXD – Thi công một số hạng mục công trình tạm và thi công cọc thí nghiệm

Số ký hiệu: 82/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 09/01/2023

Trích yếu: Thi công một số hạng mục công trình tạm và thi công cọc thí nghiệm gửi công ty TNHH Dongyang Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng