Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
21 1716/BQL-LĐ Tiếp nhận thông báo doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 6/5/2020 Xem Tải về
22 1704/BQL-KHTH Tổng hợp, phản ánh kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 5/5/2020 Xem Tải về
23 1662/QĐ-BQL Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 4/5/2020 Xem Tải về
24 1310/QĐ-BQL Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án" Mở rộng Dự án chế tạo và thiết kế máy" tại KCN Nomura-Hải Phòng, do công ty TNHH Chế tạo máy EBA làm chủ đầu tư 10/4/2020 Xem Tải về
25 1303/QĐ-BQL Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường "Dự án sản xuất Hudson" tại thửa đát C15 lô đất CN9, KCN An Dương do Công ty TNHH Chế tạo Hudson (Việt Nam) làm chủ đầu tư 10/4/2020 Xem Tải về
26 1320/BQL-QLDN Thông báo về việc nộp Báo cáo tình hình thực hiện dự án quý I năm 2020 10/4/2020 Xem Tải về
27 1077/BQL- QLDN Nộp báo cáo tài chính năm 2019 27/3/2020 Xem Tải về
28 990/BQL-QLDN Đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT về mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 20/3/2020 Xem Tải về
29 460/BQL-HTGSĐT Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 17/2/2020 Xem Tải về
30 410/BQL-LĐ Công văn về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý lao động 12/2/2020 Xem Tải về
31 393/BQL-LĐ Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 11/2/2020 Xem Tải về
32 381/BQL-KH Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX (2020 - 2025) 10/2/2020 Xem Tải về
33 264/KH-BQL Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 22/1/2020 Xem Tải về
34 216/BQL-LD V/v triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT 20/1/2020 Xem Tải về
35 115/BQL-QLDN Thông báo về việc thông tin doanh nghiệp và thực hiện công tác báo cáo 10/1/2020 Xem Tải về
36 70/BQL-QLDN Thông báo về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam là thành viên 9/1/2020 Xem Tải về
37 18/BC-BQL Báo cáo Kết quả hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cớ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố 3/1/2020 Xem Tải về
38 4302/GM-BQL Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 26/12/2019 Xem Tải về
39 Thông báo Về phân công công tác của Lãnh đạo ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 20/12/2019 Xem Tải về
40 4149/BQL-HTGSHĐĐT Thông báo về việc hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố 17/12/2019 Xem Tải về
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ