Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
21 Thông báo Về phân công công tác của Lãnh đạo ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 20/12/2019 Xem Tải về
22 4149/BQL-HTGSHĐĐT Thông báo về việc hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố 17/12/2019 Xem Tải về
23 4128/TB-BQL Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 16/12/2019 Xem Tải về
24 3792/BQL-VP Hướng dẫn tổng kết công tác tổng kết cuối năm 2019 22/11/2019 Xem Tải về
25 3791/BQL-VP Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 cho doanh nghiệp 22/11/2019 Xem Tải về
26 3790/BQL-VP Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 22/11/2019 Xem Tải về
27 3664/TB-BQL Thông báo về việc cử cán bộ phụ trách theo dõi địa bàn tại các KCN: Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền và VSIP 13/11/2019 Xem Tải về
28 3288/QĐ-BQL Quyết định Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án "Sản xuất và gia công các sản phẩm điện tử tiêu dùng - giai đoạn 1" do Công ty TNHH Maya Creation (Việt Nam) làm Chủ đầu tư 10/10/2019 Xem Tải về
29 3276/BQL-VP Tăng cường nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 9/10/2019 Xem Tải về
30 3192/QĐ-BQL Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nâng công suất Nhà máy sản xuất, nghiên cứu phát triển thiết bị đầu cuối mạng và thông tin" do Công ty TNHH Điện tử Gongjin (Việt Nam) làm Chủ đầu tư 1/10/2019 Xem Tải về
31 3095/BQL-LĐ Công văn về việc tạm trú của người lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố 23/9/2019 Xem Tải về
32 3000/BQL-ĐT Khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư 16/9/2019 Xem Tải về
33 2840/BQL-QHXD Chỉ đạo của Ban Quản lý về việc phòng chống lụt bão 30/8/2019 Xem Tải về
34 2703/QĐ-BQL Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Sản xuất sản phẩm điện tử máy móc tiêu dùng" do Công ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) làm chủ đầu tư 19/8/2019 Xem Tải về
35 2664/BQL-LD Thông báo về việc thực hiện công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu 14/8/2019 Xem Tải về
36 2618/BQL-LD Thông báo về việc triển khai cập nhật dữ liệu Phiếu ghi chép thông tin về lao động năm 2019 12/8/2019 Xem Tải về
37 2559/BQL-LD Thông báo về việc cập nhật cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư 14/2013/TT-BYT 7/8/2019 Xem Tải về
38 2519/BQL-TB Thông báo về việc trực bão cơn bão số 3 1/8/2019 Xem Tải về
39 2508/BQL-QHXD Thông báo về việc phòng chống bão số 3 1/8/2019 Xem Tải về
40 2411/BQL-QLDN Thông báo tới các doanh nghiệp về việc mời tham dự đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ 24/7/2019 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu