Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 87/TB-BQL Thông báo về việc báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 8/1/2021 Xem Tải về
2 4903/KH-BQL Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 23/11/2020 Xem Tải về
3 240/KH-UBND Kế hoạch triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 của thành phố Hải Phòng 2/10/2020 Xem Tải về
4 4217/QĐ-BQL Công bố công khai dự toán và quyết toán ngân sách quý 3 năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 8/10/2020 Xem Tải về
5 4183/VP-BQL Đẩy mạnh, triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 7/10/2020 Xem Tải về
6 3823/QĐ-BQL Quyết định Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 17/9/2020 Xem Tải về
7 3470/TB-BQL Thông báo v/v thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền 25/8/2020 Xem Tải về
8 3399/TB-BQL Thông báo về việc báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2020 20/8/2020 Xem Tải về
9 3329/BQL-LĐ Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 14/8/2020 Xem Tải về
10 3318/TB-BQL Thông báo về việc treo cờ rủ và tạm dừng một số hoạt động trong ngày Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 14/8/2020 Xem Tải về
11 3150/BQL-QHXD Văn bản v/v phòng chống áp thấp nhiệt đới 3/8/2020 Xem Tải về
12 3101/BQL-LĐ Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid - 19 trong tình hình mới 29/7/2020 Xem Tải về
13 3044/BQL-LĐ Văn bản v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 27/7/2020 Xem Tải về
14 3038/BQL-LĐ Văn bản v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 26/7/2020 Xem Tải về
15 2795/BQL-TNMT Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kì 10/7/2020 Xem Tải về
16 2703/BQL-LĐ Thông báo về việc báo cáo tình trạng người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam 6/7/2020 Xem Tải về
17 2615/QĐ-BQL Văn bản v/v giao đất, cho thuê đất đợt 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại xã Đồng Bài, Nghĩa Lộ và thị trấn Cái Hải, huyện Cát Hải thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải cho công ty TNHH Mặt trời Cát Bà để thực hiện dự án Khu cảng hàng hóa, bến phà, bến tàu khách tại huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng 30/6/2020 Xem Tải về
18 2160/QĐ-BQL Quyết định ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 3/6/2020 Xem Tải về
19 1919/BQL-LĐ Công văn về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3388/UBND-KTĐN ngày 19/5/2020 19/5/2020 Xem Tải về
20 1909/QĐ-BQL Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự Án " Re-teck Hải Phòng" tại xưởng C3-4, lô M, KCN Tràng Duệ do Công ty TNHH Re-teck làm chủ đầu tư 19/5/2020 Xem Tải về
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ