Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 3150/BQL-QHXD Văn bản v/v phòng chống áp thấp nhiệt đới 3/8/2020 Xem Tải về
2 3101/BQL-LĐ Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid - 19 trong tình hình mới 29/7/2020 Xem Tải về
3 3044/BQL-LĐ Văn bản v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 27/7/2020 Xem Tải về
4 3038/BQL-LĐ Văn bản v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 26/7/2020 Xem Tải về
5 2795/BQL-TNMT Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kì 10/7/2020 Xem Tải về
6 2703/BQL-LĐ Thông báo về việc báo cáo tình trạng người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam 6/7/2020 Xem Tải về
7 2615/QĐ-BQL Văn bản v/v giao đất, cho thuê đất đợt 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại xã Đồng Bài, Nghĩa Lộ và thị trấn Cái Hải, huyện Cát Hải thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải cho công ty TNHH Mặt trời Cát Bà để thực hiện dự án Khu cảng hàng hóa, bến phà, bến tàu khách tại huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng 30/6/2020 Xem Tải về
8 2160/QĐ-BQL Quyết định ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 3/6/2020 Xem Tải về
9 1919/BQL-LĐ Công văn về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3388/UBND-KTĐN ngày 19/5/2020 19/5/2020 Xem Tải về
10 1909/QĐ-BQL Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự Án " Re-teck Hải Phòng" tại xưởng C3-4, lô M, KCN Tràng Duệ do Công ty TNHH Re-teck làm chủ đầu tư 19/5/2020 Xem Tải về
11 1716/BQL-LĐ Tiếp nhận thông báo doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 6/5/2020 Xem Tải về
12 1704/BQL-KHTH Tổng hợp, phản ánh kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 5/5/2020 Xem Tải về
13 1662/QĐ-BQL Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 4/5/2020 Xem Tải về
14 1310/QĐ-BQL Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án" Mở rộng Dự án chế tạo và thiết kế máy" tại KCN Nomura-Hải Phòng, do công ty TNHH Chế tạo máy EBA làm chủ đầu tư 10/4/2020 Xem Tải về
15 1303/QĐ-BQL Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường "Dự án sản xuất Hudson" tại thửa đát C15 lô đất CN9, KCN An Dương do Công ty TNHH Chế tạo Hudson (Việt Nam) làm chủ đầu tư 10/4/2020 Xem Tải về
16 1320/BQL-QLDN Thông báo về việc nộp Báo cáo tình hình thực hiện dự án quý I năm 2020 10/4/2020 Xem Tải về
17 1077/BQL- QLDN Nộp báo cáo tài chính năm 2019 27/3/2020 Xem Tải về
18 990/BQL-QLDN Đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT về mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 20/3/2020 Xem Tải về
19 460/BQL-HTGSĐT Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 17/2/2020 Xem Tải về
20 410/BQL-LĐ Công văn về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý lao động 12/2/2020 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu