Văn bản số 772/STTTT-TTBCXB – Tuyên truyền tham gia Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V

Ngày 25/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 772/STTTT-TTBCXB về việc Tuyên truyền tham gia Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V. Xem chi tiết văn bản tại đây.

– Thông tin Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V

– Thể lệ Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V