Văn bản số 415/TB-UBND – Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBNDTP- Trưởng ban ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố tại phiên họp thứ 2 năm 2022

Ngày 22/07/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số  2763/VP-KSTTHC về việc Triển khai kết luận phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 08/8/2022. Xem chi tiết văn bản tại đây.