Văn bản số 3608/BQL-DNGSĐT – Tổng hợp kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh

Ngày 21/07/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3608/BQL-DNGSĐT về việc Quyết định về việc Tổng hợp kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Xem chi tiết văn bản tại đây.